Als een zaak "aanhangig wordt gemaakt" betekent dit dat een zaak voorgelegd wordt aan de rechter