13, Brno Únor 2015

1 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelnýc...
Author:  Kamil Dostál

5 downloads 151 Views 574KB Size