- Evropa je. největší kontinent a její rozloha je. 1

1 Evropa - 10,5 mil. km 2 (7 % souše, 5. největší kontinent) - pouze na severní a převáţně na východní polokouli - společně s Asií tvoří jediný kontin...
Author:  Radek Macháček

54 downloads 255 Views 848KB Size

Recommend Documents