Vedení projektu mobilních aplikací pro faktura ní systém a mobilní aplikace pro ios

1 eské vysoké u ení technické v Praze Fakulta informa ních technologií Katedra softwarového inûen rství Diplomová práce Vedení projektu mobilních apli...
Author:  Lukáš Beran

53 downloads 504 Views 6MB Size

Recommend Documents