UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULAT HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VYBRANÉ ORGANIZACI DIPLOMOVÁ...
Author:  Dušan Štěpánek

8 downloads 561 Views 826KB Size

Recommend Documents