UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Možnosti využití tance u osob s mentá...
Author:  Václav Čech

40 downloads 161 Views 2MB Size

Recommend Documents