Uit de folder van de bank: leningtabel persoonlijke lening

1 Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Zorgen om de rente Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet j...

6 downloads 148 Views 111KB Size