Staviteľstvo 1. Komíny a ventilačné. prieduchy. Bc. František Bachorec Ing. Ladislav Kimle. Teória. prieduchy. prieduchy

1 Staviteľstvo 1 Teória Bc. František Bachorec Ing. Ladislav Kimle 1 2 12 Na úvod s úsmevom 3 4 23 Často sa stretáv...
Author:  Daniel Neduchal

252 downloads 363 Views 945KB Size