podniku. 2. Identifikace nebezpečnosti

1 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název Registrační číslo Název látky : : , XXXX : fenol Látka ...
Author:  Petra Říhová

5 downloads 348 Views 2MB Size