Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever

1 KLEINE LETTERTJES VAN IEKU ADVIES Algemene Voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De na...
Author:  Christel Hendrickx

1 downloads 161 Views 543KB Size

Recommend Documents