Onderwerp Wijziging Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot compensatie ouderbijdrage doelgroepouders

1 Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2013 Voorstelnummer : Registratienummer : Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : Beleid Bijlage(n) : 2 B&...

21 downloads 1079 Views 145KB Size

Recommend Documents