Obsah. Popis spotřebiče Celkový pohled Řídící panel. Plnění košů Dolní mříţka Koš na příbory Horní mříţka