NÁVRH SQL DATABÁZE PRO ELEKTRONICKÝ OBCHOD FIRMY PROPOSAL OF SQL DATABASE FOR E-SHOP IN COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BU...
Author:  Ondřej Horáček

18 downloads 55 Views 2MB Size