Mensen willen niet zozeer be-grepen, maar aangeraakt worden (voorstelling Albatros-De Schutting) Pleidooi voor thuislozenzorg in 2007

1 Thuisloosheid kan worden omschreven als een toestand van persoonlijke en maatschappelijke kwetsbaarheid, waarin iemand terechtkomt als gevolg van ee...
Author:  Sofie Moens

9 downloads 177 Views 45KB Size