KONFORMNt VERSUS KONVENÈNt RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY: DOZIMETRICKÉ POROVNANt S VYUŽITtM OBJEMOVÝCH HISTOGRAMÙ

1 KONFORMNt VERSUS KONVENÈNt RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY: DOZIMETRICKÉ POROVNANt S VYUŽITtM OBJEMOVÝCH HISTOGRAMÙ CONF...
Author:  Sára Tesařová

9 downloads 194 Views 1MB Size