KESESUAIAN RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA OLEH GURU SMPN 18 BANDA ACEH DENGAN TUNTUTAN KURIKULUM 2013

1 Syafriska Maulyani dkk, Kesesuaian Rancangan Pelaksanaan KESESUAIAN RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPA OLEH GURU SMPN 18 BANDA ACEH DENG...
Author:  Suparman Susman

6 downloads 153 Views 90KB Size

Recommend Documents