Instalace a konfigurace Debian Linuxu

1 Instalace a konfigurace Debian Linuxu Tomáš Davídek Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK, Praha (poslední aktualizace dne 4. května 2005)2 Abstra...
Author:  Renata Šmídová

45 downloads 343 Views 555KB Size