de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene

1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr d.d. 12 maart 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mevrouw mr. M. Nijland, ...

1 downloads 57 Views 163KB Size

Recommend Documents