de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene

1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr...
Author:  Frank van den Pol

4 downloads 84 Views 160KB Size

Recommend Documents