COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

1 COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, COM(2005) 650 definitief 2005/0261 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT ...

10 downloads 170 Views 197KB Size

Recommend Documents