BAB I PENDAHULUAN. sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia...
Author:  Yanti Chandra

85 downloads 230 Views 214KB Size

Recommend Documents