BAB I PENDAHULUAN. Rasul, khususnya Nabi Muhammad Saw untuk disebarkan atau disyi arkan

1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad Saw u...
Author:  Inge Hermawan

45 downloads 170 Views 305KB Size