Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

1 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan ma...
Author:  Frieda Verbeek

4 downloads 180 Views 45KB Size