Algemene Voorwaarden. ARTIKEL 1 - Definities

1 Algemene Voorwaarden ARTIKEL 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/o...
Author:  Esmée Driessen

3 downloads 167 Views 31KB Size