Abstrakt: Klíčová slova: Abstract: Key words:

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MEC...
Author:  Jitka Kubíčková

67 downloads 168 Views 2MB Size