3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

1 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 29/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Aanvraag tot m...
Author:  Petrus Smets

9 downloads 146 Views 468KB Size

Recommend Documents