2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

1 Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva od hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán B...

56 downloads 358 Views 52KB Size