2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

1 Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven od hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech ...
Author:  Bohumír Veselý

33 downloads 296 Views 49KB Size