168. Přehled. Konfigurace

1 Přehled Konfigurace je dvouvodičový pulzní radar v pásmu 2 GHz, sloužící k monitorování hladiny kapalin a kalů ve skladovacích silech a provozních n...
Author:  Sabina Musilová

20 downloads 305 Views 554KB Size