15. tanév II. félév Nemzetközi tanulmányok alapszak (BA) nappali tagozat - 2. szemeszter kötelező tárgyak

1 Kredit Csop. Bevezetés a közjogba 2 KO 3 Jogi alaptan Dr. Sulyok Tamás csütörtök Bevezetés a jogrendszerek ...

2 downloads 40 Views 543KB Size

Recommend Documents