1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

1 Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze...

9 downloads 148 Views 147KB Size

Recommend Documents