= K, kde K je tzv. gauge factor - deformační citlivost (hlavní parametr tenzometru) l r

1 MĚŘENÍ SÍLY - TENZOMETRY Pro odporový tenzometr platí vztah mezi relativní změnou odporu a poměrným prodlo...
Author:  Romana Holubová

138 downloads 186 Views 228KB Size