Werkgeversbijdrage rsz , aan Te betalen rsz ,00 Divers journaal