Vliv polyanilínové vrstvy na elektrické a dielektrické vlastnosti karbonylového železa. Bc. Gabriela Jandíková

1 Vliv polyanilínové vrstvy na elektrické a dielektrické vlastnosti karbonylového železa Bc. Gabriela Jandík...
Author:  Patrik Bezucha

21 downloads 248 Views 4MB Size

Recommend Documents