Verzekerde De personen die naar behoren krachtens ditcontract worden verzekerd, die hierna door determ u worden aangesteld

1 ALGEMENE BESCHIKKINGEN Als elk verzekeringscontract, bevat dezewederzijdse rechten en verplichtingen. Hij wordtdoor de Franse Code van de Verzekerin...

3 downloads 501 Views 636KB Size

Recommend Documents