vast te stellen de navolgende VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE WAALWIJK 2010

1 De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 13 april 2010, gelet op artikel 44 tweede en derde lid en 95 ...
Author:  Anna van Loon

5 downloads 124 Views 83KB Size

Recommend Documents