Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne

1 Usnesenf z XX. vefejn6ho zasedini zastupitelstva obce ze dne I. Zastupitelstvo obce S C HVAL UJE : bod 4) Bezhplatnypievod pozemkri v trati Oujezdky...
Author:  Miloš Prokop

17 downloads 79 Views 3MB Size

Recommend Documents