Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazování

1 Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Typy chybně zařazených výsle...

22 downloads 325 Views 1MB Size