S T A N O V Y. spolku TJ Sokol Radim, z.s. I. Základní ustanovení

1 S T A N O V Y spolku TJ Sokol Radim, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Sokol Radim, z.s. (dále jen T...
Author:  Michaela Konečná

2 downloads 41 Views 149KB Size