Rutte-Verhagen

1 Fractie: CDA Onderwerp: Bezuinigingen De kabinetten-rutte I en -Rutte II hebben in totaal voor miljarden bezuinigd, hervormd en omgebogen. De leden ...

9 downloads 417 Views 314KB Size

Recommend Documents

No documents