PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0 1B) ZOV

1 Zápis a Usnesení 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa v 18 hodin, zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: pp...
Author:  Otakar Kraus

34 downloads 183 Views 174KB Size