Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

1 Předběžný návrh koncepce kotle a přípravy paliva Podle zadaných parametrů se volí typ parního generá...
Author:  Vojtěch Tobiška

144 downloads 266 Views 1MB Size