Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře. Jana Juránková OKM FN Brno

1 Odběr a transport biologického materiálu do mikrobiologické laboratoře Jana Juránková OKM FN Brno2 Specifika odbě...

226 downloads 117 Views 2MB Size

Recommend Documents