MĚŘENÍ VA CHARAKTERISTIK POLOVODIČOVÝCH DIOD

1 ypracoval: Petr avroš (vav4) Datum Měření:.. 9 Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ A CHARAKTERISTIK POLOODIČOÝCH DIOD I. KŘEMÍKOÁ USMĚRŇOACÍ dioda propust...

155 downloads 732 Views 100KB Size