ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Zpracovala: Mgr. Irena Podlipná