KEARIFAN LOKAL DALAM MANTRA JAWA

1 KEARIFAN LOKAL DALAM MANTRA JAWA Wahyu Widodo Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, Malang Abstract Mantra according to its literal meaning i...
Author:  Sudirman Chandra

100 downloads 895 Views 197KB Size