Hodnoticí standard. Technik zařízení pro ochranu vod. Odborná způsobilost. Platnost standardu

1 Technik zařízení pro ochranu vod (kód: M) Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostřed&iacut...

7 downloads 111 Views 192KB Size

Recommend Documents