Evropa. Hranice Evropy. Evropa - stránka 1

1 Evropa - stránka 1 Evropa druhý nejmenší světadíl km obyvatel kolébka západní civilizace první civilizace na Krétě 2700 př. n. l. - Minojská a Mykén...
Author:  Barbora Bílková

32 downloads 833 Views 706KB Size