BAB I PENDAHULUAN. kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beber...
Author:  Hadi Sanjaya

85 downloads 134 Views 101KB Size

Recommend Documents