BAB I PENDAHULUAN. Islam bukan ajaran yang materialisme, akan tetapi Islam mengajarkan

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 2008, h. 281 Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan ajaran yang mater...
Author:  Susanti Tedjo

168 downloads 275 Views 86KB Size

Recommend Documents